White Ribbon x 100 Great Danes x sloggi

Hi everybody!   Today we have a very important issue to tell you about. Because today is the UN's International Day for the Elimination of Violence Against Women – a cause to help stop violence against women worldwide. In relation to this, the White Ribbon organization is another organization devoted to the same important cause. White Ribbon is a worldwide network focusing on 3 things; to break the silence of violence against women, to not exercise violence against women and to dissociate from others’ violence against women. Their goal is to address men, in order to encourage them to take responsibility as well and make an effort to become an active player in this fight too. Of course, White Ribbon has chosen this special day to mark their statement as well. Furthermore, the book ‘100 Great Danes’ by Bjarke Johansen and Simon Rasmussen releases. It took the 2 guys 7 years to finish this masterpiece that wasn’t intentionally supposed to be related to White Ribbon. But working together made sense to both Bjarke and Simon and White Ribbon, as it portraits 100 more or less naked Danish women. And since White Ribbon primarily targets men it made more sense to join forces with Bjarke and Simon and their book than to draw on pictures of bruised women, as you usually see in this type of campaign.Book cover

'100 Great Danes' book cover

.

Unknown

Bjarke Johansen & Simon Rasmussen

.

Last but not least, Bjarke and Simon also shot 5 campaign pictures in collaboration with sloggi, of which the profit from the panties designed for the purpose goes to White Ribbon. To draw even more attention to this collaboration the 5 participating girls from the campaign pictures are model Josephine Skriver, blogger Pernille Teisbæk, model Maria Gregersen, singer Karen and actress Sara Hjort.White Ribbon_sloggi_Sara

Sara Hjort

.

sloggi x White Ribbon (Pernille)

Pernille Teisbæk

.

In order for you to have a better understanding about this very important issue, please scroll down and read the Q&A’s with White Ribbon ambassadors Sara Hjort and Pernille Teisbæk and Lion Rokx, Spokesperson for White Ribbon Denmark. At the bottom of the post you will find some of the pictures from the book.The Q&A’s are in Danish:  Sara Hjort, Ambassador White Ribbon/Sloggi:Hvorfor er du ambassadør for White Ribbon / Sloggi samarbejdet?Vold mod kvinder og vold generelt er et stort samfundsmæssigt problem, som ofte forbliver i skyggen. Det vil jeg meget gerne hjælpe til at belyse og bekæmpe. Der er alt for mange kvinder, der bliver udsat for fysisk eller psykisk vold i deres parforhold, og ved at være ambassadør for White Ribbon, kan jeg forhåbentlig være med til at bryde den tavshed og det tabu, der er eksisterer omkring dette. Hvorfor er en organisation som White Ribbon vigtig?En organisation som White Ribbon er vigtig, da den opfordrer os alle sammen til at reagere, hvis vi har mistanke om vold. På den måde kan vi alle være med i kampen om både at forebygge og bekæmpe vold. Den belyser et tema, som vi alle kender til, men som mange af os glemmer eller tænker ikke involverer os, hvis vi ikke selv er ramt af det i vores parforhold. På trods af at langt det meste vold foregår i hjemmet, bag lukkede døre, er det stadig noget der involverer os alle sammen. Vold avler vold, og derfor er det noget vi alle sammen kan være med til at forebygge, ved aldrig at vende det døve øre til. Hvis vi på nogen måde har mistanke om vold mod kvinder, handler det om at lytte og om at reagere. White Ribbon hjælper os til hvordan vi gør det bedst muligt. Samtidig er White Ribbon en verdensomspændende organisation, hvilket gør det nemmere at nå ud til langt flere mennesker.  Hvad tror du denne White Ribbon / Sloggi trusse kan hjælpe med at formidle ud?Jeg tænker at trussen er et symbol på det intime. Det intime i parforholdet, som skal værnes om som noget smukt og kærligt. Ikke noget der skal udsættes for vold, angst og usikkerhed. Vi skal kunne føle os trygge i vores trusse!  Hvorfor er det vigtigt med fokus på mændene?Jeg synes det er vigtigt, at White Ribbon tager fat på mænd i bekæmpelsen af vold mod kvinder, da det er et stærkt signal at sende til andre mænd – ikke at acceptere eller tolerere vold mod kvinder. Det er hverken maskulint eller acceptabelt at anvende vold. Det er ikke en kvindekamp, det er en kamp, som involverer os som mennesker, på tværs af køn. Samtidig er det enormt vigtigt at tage afstand fra volden og ikke fra manden, der udøver den, da vi ellers risikerer at dæmonisere en stor gruppe mennesker, som muligvis selv har været udsat for vold, og hvoraf mange forhåbentlig har et ønske om at kunne reagere anderledes. Det er netop det White Ribbon kan hjælpe med. White Ribbon inviterer os alle til kommunikation og til at bryde tavsheden, hvilket er det første vigtige skridt i bekæmpelsen af vold.  Hvordan kan du med din profession som skuespiller, gøre en forskel?Jeg kan med min synlighed som skuespiller være med til at sætte fokus på noget, jeg virkelig synes er vigtigt, og hvis det kræver at jeg bruger mit ansigt ud ad til – så gør jeg det med glæde og stolthed! Pernille Teisbæk, Ambassadør White Ribbon/Sloggi: Hvorfor er du ambassadør for White Ribbon / Sloggi samarbejdet?Jeg har valgt at være ambassadør for White Ribbon/ Sloggi kampagnen, fordi jeg synes det er vigtigt at jeg som kvinde støtter op om kampen mod vold mod kvinder. Som selvstændig kvinde kan jeg være med til at gøre en forskel ved at sætte fokus på emnet og dermed være med til at øge bevidstheden om problemet.  Hvorfor er en organisation som White Ribbon vigtig?Det er vigtigt at det ikke kun er kvinderne der kæmper kampen, men at også mændene bakker op om den gode sag og sætter fokus på at det ikke er  i orden med vold mod kvinder.  Hvad tror du denne White Ribbon / Sloggi trusse kan hjælpe med at formidle ud?Jeg tror at man med denne kampagne kan skabe bevidsthed omkring organisationen. Og så er det vigtigt for mig at Sloggi har indgået dette samarbejde, hvor det går ubeskåret til et godt formål.  Hvorfor er det vigtigt med fokus på mændene?Jeg synes, det er et vigtigt udgangspunkt og fokus at ingen mænd accepterer, at andre mænd udsætter kvinder for vold. På samme måde, som at vi kvinder ikke synesdet er i orden. Det synes naturligt at mændene kan bakke hinanden op og gennem deres netværk øge bevidstheden og budskabet ingen vold mod kvinder.  Hvordan kan du med din profession som blogger, gøre en forskel?Jeg kan gennem mit netværk være med til at øge bevidstheden og sprede budskabet. Og på både bloggen og de andre sociale medie-platforme jeg bruger i det daglige, kan jeg formidle budskabet ud til en bredere målgruppe.  Lion Rokx, Spokesperson for White Ribbon Denmark.Hvad er White Ribbon for en organisation?White Ribbon er et verdensomspændende netværk som sætter fokus på tre ting, nemlig at bryde tavsheden om vold mod kvinder, ikke at udøve vold mod kvinder og tage afstand fra andres vold mod kvinder. Bekæmpelse af vold mod kvinder er ikke kun en sag for kvinderne selv. Ingen mænd bør acceptere, at andre mænd udsætter kvinder for vold. White Ribbon har til formål at engagere så mange som muligt i kampen mod volden, her har vi især fokus på mænd. Hvad kan White Ribbon, som andre organisationer ikke kan?I modsætning til den traditionelle tilgang til bekæmpelsen af volden mod kvinder, fokuserer White Ribbon ikke kun på ofrene, men retter blikket mod udøverne og ikke mindst dem omkring udøveren. På denne måde forsøger vi at starte en holdningsbearbejdelse og et paradigmeskift hvor flere mænd engagerer sig aktiv i denne kamp med formål at reducere vold i nære relationer. Hvorfor har du valgt at gå ind i netop denne organisation?Det er min dybeste overbevisning at vi ikke får standse volden mod kvinder uden at mobilisere mænd i denne kamp. Det kan være svært for mænd at engagere sig i kampen, måske fordi det traditionelt har været kvindernes kamp, måske fordi man ikke synes man er del af problemet og dermed del af løsningen. Jeg vil gerne være med til at få fat i mænd, alle mænd og udfordre, men ikke mindst også invitere dem med ind i debatten og kampen mod mænds vold mod kvinder som medspiller og del af løsningen. Hvorfor er det vigtigt at fokus er på mændene?For mig giver det ikke mening at bekæmpe volden ved kun at fokusere på ofrene. Jeg har tit sammenlignet det med kampen med spritbilisme. Vi kan kun bekæmpe det ved at standse den som overvejer at sætte sig eller faktisk sætter sig i bilen med sprit i blodet. Vi skal selvfølgelig have et beredskab til ofrene og straffe dem som overtræder normerne, men vi er simpelthen nødt til at tage ansvar og standse dem helst inden der kommer andre til skade. Det samme gælder for mig i forhold til vold i nære relationer. Vi kan alle bidrage ved at italesætte volden og tage dialogen med den potentielle udøver. Jeg tror desuden at mange mænd ikke har følt der var plads til dem i kampen mod volden og det skal der laves om på! Hvordan kan bogen ’One Hundred Great Danes’ hjælpe med at i talesætte vold mod kvinder?Alle som kan og vil, burde engagere sig i kampen mod mænds vold mod kvinder. For at få skabt opmærksomhed på problemet, skal man række ud til så mange som muligt. Bogen er en hyldest til danske kvinder og jeg ser det som et kunstværk der portrætterer stærke danske kvinder. Vores kamp nyder at få del af opmærksomheden som bogen skaber og sender et tydelig signal om at stærke kvinder i Danmark tager afstand fra mænds vold mod kvinder. På denne måde kommer vores budskab ud til andre end de traditionelle kampagner. Hvorfor har White Ribbon valgt at samarbejde med Sloggi om vold mod kvinder?Fra vores første møde har jeg kunne mærke et engagement i Sloggi og deres medarbejdere og et brændende ønske om at gøre en forskel. Sloggi er meget kendt og vores samarbejde bidrager til at vi kan skabe opmærksomhed på vores kampagne til et bredt publikum. Jeg vil også påstå til et publikum vi ikke nødvendigvis rammer med traditionelle kampagner. Vores samarbejde viser at man kan gøre forskel på en smuk, elegant og tiltalende måde ved at arbejde sammen, virksomhed og nonprofit organisation og at man kan skabe opmærksomhed uden at pege på andre, men ved at invitere dem til at komme med i kampen.Sloggi har mobiliseret alle de kræfter man kunne og på denne måde løftet kampagnen og vores arrangement den 25. november på et helt andet niveau og dermed når vi ud til mange flere mennesker end vi kunne have håbet på fra White Ribbons side. Hvad har White Ribbon af fremtidige tiltag?Der er lige blevet dannet en bestyrelse med 11 medlemmer. Jeg ser den store bestyrelse som udtryk for at vi er mange som tror på White Ribbon en den rolle organisationen har i kampen mod vold i nære relationer.  Vi er ’den nye dreng i klassen’ og vil fortsat holde kontakt og samarbejde med andre organisationer og udvikle tiltag sammen med dem som har lyst til at bekæmpe vold i nære relationer sammen med os. Vi vil fortsat arbejde på at skaffe midler til aktiviteter over hele landet. Allerede nu er vi travlt i gang med at få booket foredrag og oplæg i det nye år. I 2015 vil vi fortsat samarbejdet med dem der har støttet os i år og udvikle nye og utraditionelle veje til at skabe opmærksomhed på volden mod kvinder og vold i nærerelationer ikke kun i København, men også mange andre steder i Danmark.

Jasmin_Soee_5300

Jasmin Søe

.

Laura Vorborg copy

Laura Vorborg

.

Laura_Lundsgaard_8657

Laura Lundsgaard

.

Lykke_May_5290

Lykke May

.

Medina_7581

Medina

.

NIcoline_Aagesen_7952

Nicoline Aagesen

.

Nina_Agdal_0046

Nina Agdal

.

Emma_Stern_4619

Emma Stern

.

Ida_Louise_Nielsen_2732 2

Ida Louise Nielsen

.

We wish you all an amazing day! Please spread the word <3

.

XXX

9PR

9PR