GDPR og Markedsføringsloven

Hos 9PR gør vi vores yderste for at leve op til Markedsføringsloven.

Vi har derfor en klar intern politik hos 9PR, om hvordan vi bedst muligt overholder lovgivningen, da vi dagligt arbejder med influencers, bloggere og presse. Disse gøres altid opmærksom på, hvordan de overholder Markedsføringsloven, og vi følger løbende op hos dem, i det omfang, det er muligt. Vi giver samtidigt løbende vores kunder hos 9PR besked på, hvilket ansvar de selv har ift. Markedsføringsloven. Det er dog ikke 9PRs ansvar, at man som kunde har styr på lovgivningen og følger den.

Vil du vide mere om præcis hvordan 9PRs interne procedurer ser ud, er du altid velkommen til at kontakte Nina Wiboltt på nina@9pr.dk

 

I tæt relation til Markedsføringsloven, er der GDPR lovgivningen.

Hos 9PR er det vigtigt, at du som kunde eller samarbejdspartner (presse, influencer, blogger mv.) ved at dine persondata er beskyttet hos 9PR, og at vi altid har en saglig grund til at behandle din persondata. Derfor har vi udarbejdet en persondatapolitik, som du kan se her.

 

Det er vigtigt for os, at du er klar over dine rettigheder. Ønsker du ikke, at 9PR behandler dine persondata eller ønsker du indsigt i, præcis til hvilket formål og i hvilke systemer dine persondata er behandlet, kan du altid tage fat i Nina Wiboltt på nina@9pr.dk.

Du er også i din fulde ret til at bede om din data slettet hos 9PR – dette gøres også ved at skrive til ovenstående mail.

 

English version

 

At 9PR, we always do our very best to follow the rules and regulations of the Marketing Practices Act.

We therefore have a clear internal strategy at 9PR as to how we, in the best way possible, follow the regulations and rules of the law, as we work with bloggers, influencers and press on a daily basis. These people are always made aware of how the follow the rules and regulations of the Marketing Practices Act and we continously follow up with them, in the extent possible, to make sure that they obey the Marketing Practices Act.

We also continously let our clients know what their responsibility is when it comes to obeying the Marketing Practices Act. It is however, not 9PR’s responsibility that the client is updated on the law and that the follow the rules and regulations of the law.

If you want to know more about 9PR’s internal procedures, you are always welcome to contact Nina Wiboltt at nina@9pr.dk

 

In close relation to the Marketing Practices Act, there is the law of GDPR.

At 9PR it is important that you as a client or collaborator (press, influencer, blogger ect.) know that your personal data is protected at 9PR, and that we always have a reason for handling your personal info. This is why we have also made a ”Persondatapolitik” which you can see and read here.

 

It is important to us that you are aware of your rights. If you do not wish that 9PR handles your personal data or you wish to gain insight into exactly what purpose and in which systems your personal data is handled, you are always more than welcome to contact Nina Wiboltt at nina@9pr.dk

You also have the full right to ask us to delete your personal data from 9PR – this is also done by sending an email to the above email address.